Các bộ trang phục sáng tạo được cô và trò trường Tiểu học Thụy Lượng tận dụng từ những tờ báo cũ, giấy gói hoa và giấy báo để tạo ra các bộ trang phục độc, đẹp và bảo vệ môi trường